نیروى دریایى تومور درمانی محققان مطالعه

نیروى دریایى: تومور درمانی محققان مطالعه استفاده اخبار پزشکی

نباید جهت مقابله با برجام شعارهای توهمی بدهیم تا دنیا ما را به بی خردی متهم کند / عضوهیات رئیسه مجلس

در بعد انقلابي گري آيا مجلس توانسته با گستاخي ها، تحريم ها و تهديدها و تحقير مقامات غربي مقابله به مثل چشمگيري داشته باشد؟ عضوهیات رئیسه ..

ادامه مطلب

همه مراجع و علمایی که اجتهاد و صلاحیت علمی سید حسن خمینی را جهت ورود به خبرگان رهبری تأیید کرده بودند

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره عدم تایید صلاحیت سیدحسن خمینی می گوید: نه بابا، {مراجع تاییدیه اجتهاد} ندادند. خدا پدر بیامرز این حرفها چیه؟ کدام مرجع تائی..

ادامه مطلب

توصیه کشور عزیزمان ایران به دولتمردان تازه آمریکا , عبرت از گذشته

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولتمردان تازه آمریکا از گذشته عبرت گرفته و تنها با زبان تکریم و احترام با ملت کشور عزیزمان ایران سخن گویند. عبرت ..

ادامه مطلب