نیروى دریایى تومور درمانی محققان مطالعه

نیروى دریایى: تومور درمانی محققان مطالعه استفاده اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نباید جهت مقابله با برجام شعارهای توهمی بدهیم تا دنیا ما را به بی خردی متهم کند / عضوهیات رئیسه مجلس

در بعد انقلابي گري آيا مجلس توانسته با گستاخي ها، تحريم ها و تهديدها و تحقير مقامات غربي مقابله به مثل چشمگيري داشته باشد؟

نباید جهت مقابله با برجام شعارهای توهمی بدهیم تا دنیا ما را به بی خردی متهم کند / عضوهیات رئیسه مجلس

عضوهیات رئیسه مجلس:نباید جهت مقابله با برجام شعارهای توهمی بدهیم تا دنیا ما را به بی خردی متهم کند

عبارات مهم : ايران

روزنامه جوان با محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس مصاحبه ای انجام داده است.

نباید جهت مقابله با برجام شعارهای توهمی بدهیم تا دنیا ما را به بی خردی متهم کند / عضوهیات رئیسه مجلس

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

در بعد انقلابي گري آيا مجلس توانسته با گستاخي ها، تحريم ها و تهديدها و تحقير مقامات غربي مقابله به مثل چشمگيري داشته باشد؟

در بعد انقلابي گري آيا مجلس توانسته با گستاخي ها، تحريم ها و تهديدها و تحقير مقامات غربي مقابله به مثل چشمگيري داشته باشد؟

مقابله به مثل را بايد توضيح داد و تعريف كرد؛ اگر مقابله به مثل، به معني اشتراك در شيوه هايي است كه آنها اعمال مي كنند، ابزار آن در اختيار ما نيست. آنها ابزار فشار مالي بر شركت هاي در سطح دنيا را پيگيري مي كنند و حساب هاي آنها گاه در كنترل امريكايي ها هست، گاهي ارزهاي مورد استفاده ارزش در كنترل امريكايي هاست، لذا در اين قبيل موارد، آنچه آنها دارند، ما نداريم. در برابر ابزارهايي در اختيار ما هست.

مثلاً در ارتباط با نقشي كه بين ملت ها داريم، امريكا منزوي هست، حداقل در منطقه غرب آسيا و منطقه اي كه ما در آن هستيم. همين هم آنها را به شدت عصبي كرده و اين روزها با توجه به عرف بين المللي رفتارهاي ناهنجارتري از خود نشان مي دهند. ما هم در منطقه ابزاري داريم؛ ابزارهاي ما خنثي كردن تدابيري است كه امريكايي ها خيلي وقت است به دنبال آن هستند. شكست آنها را آزار مي دهد. بنابراين اگر ابزارها و شيوه ها را مبنا قرار دهيم، ابزارهاي آنها در اختيار ما نيست، ولی تأثيرگذاري ما در منطقه به مراتب بيشتر از تأثيرگذاري امريكايي هاست که نمونه آن فاصله گرفتن ترکیه و روسیه از امریکاست. در ميدان هايي مثل يمن، سوريه، عراق يا لبنان كل صحنه در اختيار سياست هاي همسو با جمهوري اسلامي ايراني هست. اگر اينها را در كنار يكديگر بگذاريم مي توانيم بگوييم جمهوري اسلامي با استفاده از ابزارهاي خودش موفق تر از امريكايي ها بوده است.

عملكرد مجلس در مقابله با امريكا كمرنگ نيست؟ در شرايطي كه مي توانست همانند پارلمان كشوري مثل روسيه به مقابله هدفمند با امريكايي ها بپردازد؛ چراكه اخيراً كميته امور خارجه شوراي فدراسيون روسيه از مذاكرات پارلماني اين كشور با پارلمان هاي 1+5 براي تعديل نقش كنگره در فرايند مذاكرات هسته اي تعاملاتي داشته تا کارها ضدبرجامي كنگره امريكا را محدود كند؟

اينها كمرنگ شدن نيست. در واقع تأثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران در كشوري مثل روسيه است كه آن را هم با خودش همراه كرده هست. در بحث قبلي عرض كردم آنها ابزارهايي در اختيارشان است كه آن ابزارها در اختيار ما نيست. گستره قدرتي كه امريكا براي ايجاد موانع و محدوديت عليه شركت هاي بين المللي، بانك ها و ساير مجموعه ها دارد در اختيار ايران نيست، چه بسا بعضي شركت ها هيچ حسابي در ايران نداشته باشند يا هيچ مراوده اي به نفع ما نباشد كه ما اقدامي كنيم و مصادره اي انجام دهيم و بتوانيم از آن بهره بگيريم. طبيعي است كه ورود ما با آن روش ها مي شود مثل ماجرايي كه در رمان معروف دون كيشوت هست.

نباید جهت مقابله با برجام شعارهای توهمی بدهیم تا دنیا ما را به بی خردی متهم کند / عضوهیات رئیسه مجلس

يعني با توهمات به رجزخواني هايي بپردازیم كه از مجموعه آنها هيچ نتيجه اي حاصل نشود و هر كسي از دور نگاه مي كند آن را به بي خردي و نداشتن سياست مؤثر متهم كند. به نظر مي رسد ايران با ابزارهاي خود موفق تر از امريكا بوده منتها اينها را نمي شود چندان در اقتصاد منعكس كرد.

چگونه روس ها مي توانند با پارلمان اروپايي ها ارتباط بگيرند ولی در حالي كه رفت و آمد هيئت هاي اروپايي ها در چهار سال اخير رشد داشته، مجلس ايران نمي تواند اقدامي مشابه كند؟

در بعد انقلابي گري آيا مجلس توانسته با گستاخي ها، تحريم ها و تهديدها و تحقير مقامات غربي مقابله به مثل چشمگيري داشته باشد؟

اذن ورود به مذاكرات در شرايطي صادر شد که اجماع بین المللی علیه کشور عزیزمان ایران ایجاد و فروش نفت ما متوقف شد. بعد از اينكه وارد مذاكرات شديم، طبق روال، زياد ه خواهي طرف برابر حداكثري شد، از اين طرف اصرارهاي ما هم حداكثري بود؛ چه در موضع مجلس چه در موضع رهبري چه در موضع دولت و هيئت مذاكره كننده. مذاكره طبيعي است كه اوج و پايين هايي دارد؛ طوري به جمع بندي رسيد كه طرف ما به شدت ناراضي بود و در امريكا هم برخي افراطي هاي آنجا به شدت ناراضي بودند، در نتيجه بالاخره با مصوبه مجلس و تأييد مشروط رهبري، ما پذيرفتيم.

اگر بخواهيم شرايط فعلي را مقايسه كنيم بايد با آن دوران مقايسه كنيم، چيزهاي مهمي از دست داديم در كنارش اجماع بين المللي تا حدود زيادي از بين رفت و الان ما شاهد اجماع بين المللي نيستيم. برجام از ابتدا قرارداد تلخي بود، چراكه ما از بخش مهمي از حقوق طبيعي خود صرف نظر كرديم. آنهايي كه از اول پيروزي بزرگ شمار آوردند، برداشت درستي نبود. ولی در عين حال برجام اجتناب ناپذير بود. چون اجماع بايد از بين مي رفت. امروز آن اجماع مسلماً از بين رفته هست. ما تحت هيچ شرايطي به دوران قبل از برجام برنمي گرديم، ولی تا چه ميزان مي شود آن را حفظ كرد و اينكه حتي اگر ما برجام را منتفي كنيم باز هم به آن شرايط برنمي گرديم، نياز به بحث هاي تفصيلي دارد.

نباید جهت مقابله با برجام شعارهای توهمی بدهیم تا دنیا ما را به بی خردی متهم کند / عضوهیات رئیسه مجلس

اگرچه هيئت نظارت بر برجام يا دولت وظايف مشخصي در اين باره دارند ولی مجلس نيز طبق قانون اقدام متقابل و متناسب مصوبه مجلس نهم، وظايف مهمي دارد كما اينكه در نامه 9 ماده اي رهبري نيز وظايفي متوجه مجلس است.

كاملاً مخالف اين نظر هستم.

چرا؟

زيرا به سرعت دست رقيب ما را براي بازگرداندن اجماع قبلي باز مي كند. يعني تظاهر مي كند از برجام خارج نشده با اينكه شعارهاي انتخاباتي اش هم اين نبوده، تظاهر مي كند من كاري به برجام ندارم در مورد بحث موشكي حرف دارم، در مباحث ديگر مشكل دارم تا اگر ايران بگويد من از برجام خارج شدم، اصلاً از ان پي تي خارج شده است و ان پي تي را هم قبول ندارم، آيا روسيه در كنار ما باقي مي ماند؟ آيا كشورهاي اروپايي در موضع فعلي باقي مي مانند؟ اين كه اروپا تا چه ميزان بتواند در برابر امريكا مقاومت كند، مورد توجه است يعني مورد ترديد است.

بنده در جلسه غير علني كه آقاي ظريف تشريف آورده بودند، مجلس، به عنوان يكي از چهار نماينده همين مسئله را به عنوان كردم. اين يعني آنكه ما براي هر شرايطي سناريوي مناسب آن را داشته باشيم نه اينكه هم از مزيت ها و حقوق خود در بحث هسته اي چشم پوشي كنيم و هم دوباره با دست خودمان به شرايط اجماع قبل از برجام برگرديم.

واژه های کلیدی: ايران | روسيه | مقابله | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs