نیروى دریایى تومور درمانی محققان مطالعه

نیروى دریایى: تومور درمانی محققان مطالعه استفاده اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توصیه کشور عزیزمان ایران به دولتمردان تازه آمریکا , عبرت از گذشته

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولتمردان تازه آمریکا از گذشته عبرت گرفته و تنها با زبان تکریم و احترام با ملت کشور عزیزمان ایران سخن گویند.

توصیه کشور عزیزمان ایران به دولتمردان تازه آمریکا , عبرت از گذشته

عبرت از گذشته؛ توصیه کشور عزیزمان ایران به دولتمردان تازه آمریکا

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولتمردان تازه آمریکا از گذشته عبرت گرفته و تنها با زبان تکریم و احترام با ملت کشور عزیزمان ایران سخن گویند.

بهرام قاسمی ،در تصویر العمل به بیانات نسنجیده مدیر جمهور آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران در سفر به پاریس گفت: ظاهرا مشاورین ایشان هنوز در فضای وهم آلود گذشته سیر می کنند و آن گونه که در آن دوران نیز از واقعیات و بدیهیات ابتدایی بی خبر بودند، هم اکنون نیز از تحولات ایران، منطقه و دنیا بسیار عقب هستند.

توصیه کشور عزیزمان ایران به دولتمردان تازه آمریکا , عبرت از گذشته

وی به دولت تازه آمریکا توصیه کرد ضمن توجه به نقش مثبت، سازنده و ثبات آفرین کشور عزیزمان ایران در منطقه و جهان، طغیان و سرکشی را در سیاست ها و کارها خودخواهانه و هرج ومرج طلبانه خویش و بعضی همپیمانان لجوج، متجاوز و اشغالگر خود در منطقه جستجو کنند و از گذشته عبرت گرفته و تنها با زبان تکریم و احترام با ملت کشور عزیزمان ایران سخن گویند.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs