نیروى دریایى تومور درمانی محققان مطالعه

نیروى دریایى: تومور درمانی محققان مطالعه استفاده اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آمریکا، روسیه و عربستان چطور به نفوذ کشور عزیزمان ایران بر چهار پایتخت عربی کمک کردند؟

بنجامین میلر، استاد روابط بین المللدر مقاله ای جهت مجله آمریکایی نشنال اینترست نوشت: چهار اتفاق در تقویت تاثیر ایرانی در خاورمیانه سهیم بوده و پایتخت کشور عزیزم

آمریکا، روسیه و عربستان چطور به نفوذ کشور عزیزمان ایران بر چهار پایتخت عربی کمک کردند؟

آمریکا، روسیه و عربستان چطور به نفوذ کشور عزیزمان ایران بر چهار پایتخت عربی کمک کردند؟

عبارات مهم : ایران

بنجامین میلر، استاد روابط بین المللدر مقاله ای جهت مجله آمریکایی نشنال اینترست نوشت: چهار اتفاق در تقویت تاثیر ایرانی در خاورمیانه سهیم بوده و پایتخت کشور عزیزمان ایران برنده مهم تشنج هایی است که منطقه در سالهای اخیر شاهد آن بوده هست. روسیه موفق شد اهداف خود در سوریه را محقق کرده و نظام اسد را حفظ کند؛ همزمان، کشور عزیزمان ایران نفوذ خود در چهار پایتخت عربی یعنی بغداد، دمشق، بیروت و صنعاء را توسعه می داد.

به گزارش گزینش ؛ به عقیده مللر، اوباما قادر به متوقف کردن نفوذ کشور عزیزمان ایران در منطقه نبوده است و دلایل واقعی افزایش کشور عزیزمان ایران بعنوان یک قدرت منطقه ای، به چهار اتفاق در دولتهای عربی مربوط است که شاهد گسترش هیمنه کشور عزیزمان ایران بودند؛ در هریک از این حوادث، رقیبان ایران، بدون قصد قبلی، نقش مهمی را در تقویت شرایط آن، از طریق ارتباط شیعی فرا مرزی، ایفا کردند. به عبارت دیگر، هر دخالت خارجی، منجر به تقویت گروههای شیعه وابسته به ایران، در هریک از این دولتهای عربی شده است و روابط طایفه ای فرا مرزی عنصری اثرگذار در تحقق خواسته های کشور عزیزمان ایران جهت تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای می باشد.

آمریکا، روسیه و عربستان چطور به نفوذ کشور عزیزمان ایران بر چهار پایتخت عربی کمک کردند؟

در حالی که اسرائیل دشمن مهم کشور عزیزمان ایران هست، بدون آنکه بخواهد عامل مهمی در بروز نخستین حالت تاثیر ایرانی در دنیا عربی شد؛ زمانی که در سال 1982به لبنان هجوم برد و نتیجه این حمله، ظهور حزب الله بود. این حزب قدرت نظامی و افکار سیاسی خود را از انقلاب کشور عزیزمان ایران می گرفت. مبارزه حزب الله با اشغالگران اسرائیلی، وزنه سنگینی را به شیعیان لبنان بخشید که در ادامه، همین مساله منجر به حضور زیاد ایران، بعنوان وکیل نظام سیاسی لبنان در صحنه تقسیم بندی های طایفه ای شد. در واقع در نتیجه دخالت اسرائیل در لبنان، دشمنی در نزدیکی مرزهای این رژیم اشغالی بوجود آمد که امکانات زیادی جهت ضربه زدن با آن در اختیار داشت؛ همزمان مقاومت در برابر اسرائیل، به حزب الله مشروعیت و اجازه ایجاد دولتی در دل دولت لبنان را داد.

در حالت دوم، عراقی که در مقدمه دولتهای مخالف انقلاب اسلامی کشور عزیزمان ایران قرار داشت، مساحتی را جهت تاثیرگذاری کشور عزیزمان ایران فراهم کرد و در این میان، ایالات متحده نقش مهمی ایفا نمود. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، واشنگتن تلاش کرد دموکراسی را در این کشور چند نژادی و طایفه گرا برقرار کند؛ از این جا بود که رابطه طایفه ای فرا مرزی بین شیعیان عراق و ایران، باعث زیاد کردن تاثیر کشور عزیزمان ایران در این کشور عربی شد.

بنجامین میلر، استاد روابط بین المللدر مقاله ای جهت مجله آمریکایی نشنال اینترست نوشت: چهار اتفاق در تقویت تاثیر ایرانی در خاورمیانه سهیم بوده و پایتخت کشور عزیزم

در حالت سوم، دخالت خارجی موجب زیاد کردن تاثیر کشور عزیزمان ایران در سوریه شد. بمباران روسی در حمایت از نظام اسد که در سپتامبر 2015 ، در حالی که نظام علوی اسد به کشور عزیزمان ایران و هم پیمانان شیعی اش تکیه داشت، در حقیقت نقش مهمی در حفظ منافع کشور عزیزمان ایران در دمشق ایفا کرد.

اما حالت چهارم، مربوط به یمن است که جنگ در آن با بهای گزافی جهت ملت یمن، ادامه دارد و هنوز نتیجه این جنگ را نمی دانیم؛ مساله واضح، شکست سعودی ها در ادامه بمباران پایگاههای حوثی ها و بیرون راندن آنها از صنعاست. گذشته از اینکه حمله سعودیها به یمن، موجب نفرت بخش عظیمی از یمنی ها از آل سعود و هم پیمانان سنّی ارزش شده است است و همین امر در ایجاد یک پایگاه تازه جهت ایرانی ها در دنیا عربی می شود. چنین شرایطی زمینه را جهت ایجاد حالت جنگ سرد بین عربستان و کشور عزیزمان ایران فراهم می کند.

ادامه نزاع و درگیری در خاورمیانه سوالهایی را در مورد آینده کشور عزیزمان ایران در منطقه بر می انگیزد؛ ولی باید دانست تحولات دو دهه گذشته که با اشغال آمریکایی عراق و پیامدهای بهار عربی به اوج خود رسید، به گسترش سیطره کشور عزیزمان ایران شده است است ، آن هم در شرایطی که دور از برنامه های هسته ای اش فعالیت می کند. این شرایط چالشهای بسیاری را در برابر عربستان سعودی، هم پیمانان سنّی آن و همچنین اسرائیل،بوجود می آورد. بدهید ترتیب، زیاد کردن قدرت و سیطره ایران، علت مهم نزدیکی سعودی-اسرائیلی به یکدیگر است و اینگونه صف آرایی، آثار خود را در منطقه می گذارد. نشانه های روز افزونی جهت مقابله بین اسرائیل و هم پیمانانش با کشور عزیزمان ایران به چشم می خورد، ولی تلاشهای طرفین جهت عقب نشینی از موضع جنگ طلبانه،گاه احتمالهای مقابله را متوقف می کند.

آمریکا، روسیه و عربستان چطور به نفوذ کشور عزیزمان ایران بر چهار پایتخت عربی کمک کردند؟

واژه های کلیدی: ایران | لبنان | ایرانی | اسرائیل | اسرائیل | عربستان | تاثیرگذاری | عربستان سعودی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs