نیروى دریایى تومور درمانی محققان مطالعه

نیروى دریایى: تومور درمانی محققان مطالعه استفاده اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جلوگیری از دزدی و حیف‌ومیل هزاران میلیاردی در یکی از بانک‌های کشور

دادستان عمومی و انقلاب کرمان اعلام کرد: در جهت حفاظت و صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه و با رصد اطلاعاتی به وسیله اداره کل اطلاعات و احکام و دستورات صادره قضایی

جلوگیری از دزدی و حیف‌ومیل هزاران میلیاردی در یکی از بانک‌های کشور

جلوگیری از دزدی و حیف ومیل هزاران میلیاردی در یکی از بانک های کشور

عبارات مهم : کرمان

دادستان عمومی و انقلاب کرمان اعلام کرد: در جهت حفاظت و صیانت از بیت المال و حقوق عامه و با رصد اطلاعاتی به وسیله اداره کل اطلاعات و احکام و دستورات صادره قضایی به وسیله این دادستانی اعضای یک باند بزرگ که با جعل و هک سیستم بانکی کشور قصد انتقال هزاران میلیارد به حساب های شخصی خود را داشتند دستگیر و از دزدی و تصاحب منابع مالی و عمومی کشور به وسیله مجرمین جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش ایسنا، سالاری اظهار کرد: باند مذکور که اعضای مهم آن غیربومی استان کرمان بوده اند با ثبت و تاسیس شرکتی با پوشش بازرگانی هزاران میلیارد ریال از سپرده های متمرکز یکی از بانک های دولتی را طی یک عملیات فنی پیچیده ابتدا از حساب متمرکز مرکزی خارج و از طریق شعبه ای واقع در یکی از شهرهای شمالی کشور جهت رد گم نمودن عملیات محرمانه خود به بانک سومی در استان کرمان انتقال یافته و در مرحله چهارم این طرح وجوه را به حساب های شخصی خود به آن شرکت پوششی و سایر حساب های دیگر انتقال یافته و قصد برداشت و تصاحب آن را داشته انتقال یافته کرده اند.

جلوگیری از دزدی و حیف‌ومیل هزاران میلیاردی در یکی از بانک‌های کشور

وی افزود: با هوشیاری و رصد انجام گرفته و کارها هماهنگ و منسجم و سربازان گمنام امام وقت در اداره کل اطلاعات استان کرمان و طی دستورات صادره از سوی بازپرس خاص و در جهت حفظ حقوق عامه و بیت المال مسلمین در مرحله اول از جابجایی و انتقال وجوه جلوگیری به عمل آمد و در مرحله دوم با شناسایی عاملین و مرتکبین جرم در کمتر از 24 ساعت طی چندین عملیات همزمان در هفت استان کشور به وسیله مامورین اداره کل اطلاعات و با نیابت های صادره 13 نفر از متهمین مهم و محوری گروه مذکور از جمله طراح و سرباند شناسایی و دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت تحقیقات از آنان شروع شده است است و در مجموع با کارها شبانه روزی و اشراف خوب اطلاعاتی و عملیات های خاص و به موقع و به هنگام کلیه وجوه به بیت المال شده است است.

سالاری در آخر ضمن هشدار به بانک ها در زمینه رعایت نکات ایمنی و امنیتی و پر نمودن منافذ ورود مجرمین به سیستم بانکی کشور افزود: دستگاه قضایی و مدعی العموم با مدیران بانکی که با اهمال و قصور و احیاناً تبانی خود موجبات تضییع اموال عمومی وبیت المال را فراهم سازند برخورد قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.

واژه های کلیدی: کرمان | انتقال | اطلاعات | جلوگیری | اطلاعات | بیت المال | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs