نیروى دریایى تومور درمانی محققان مطالعه

نیروى دریایى: تومور درمانی محققان مطالعه استفاده اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی خانواده ها کودک آزاری جنسی را پنهان نکنند

رئیس اورژانس اجتماعی کشور از خانواده ها خواست تا کودک آزاری جنسی کودکان خود را پنهان نکنند و گفت: متاسفانه بعضی موارد کودک آزاری جنسی در خانواده ها مکتوم (پنهان

خانواده ها کودک آزاری جنسی را پنهان نکنند

خانواده ها کودک آزاری جنسی را پنهان نکنند

عبارات مهم : اورژانس

رئیس اورژانس اجتماعی کشور از خانواده ها خواست تا کودک آزاری جنسی کودکان خود را پنهان نکنند و گفت: متاسفانه بعضی موارد کودک آزاری جنسی در خانواده ها مکتوم (پنهان) می ماند.

حسین اسدبیگی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خانواده ها کمتر اجازه می دهند که کسی از کودک آزاری جنسی فرزندشان مطلع شود و خودشان عنوان را حل و فصل می کنند و مایل نیستند ارگان های دولتی مانند اورژانس اجتماعی در این زمینه مداخله کند.

خانواده ها کودک آزاری جنسی را پنهان نکنند

وی یادآور شد: سال گذشته 10 هزار و 101 مورد کودک آزاری به واحدهای سیار اورژانس اجتماعی ، دو هزار و 765 مورد کودک آزاری به مراکز مداخله در بحران (مراکز حضوری) اورژانس اجتماعی و 13 هزار و 726 کودک آزاری به خط تلفنی 123 اورژانس اجتماعی اطلاع داده شد.

وی تصریح کرد: از دو هزار و 765 مورد گزارش شده است کودک آزاری به مراکز حضوری اورژانس اجتماعی ، 80 کودک مورد سوء استفاده جنسی و 24 کودک هم مورد سوء استفاده جنسی و هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و تعداد پسر و دختر مورد سوء استفاده جنسی ، برابر بوده به آن معنا که پسران نیز در معرض ترساندن سوء استفاده جنسی قرار دارند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور از خانواده ها خواست تا کودک آزاری جنسی کودکان خود را پنهان نکنند و گفت: متاسفانه بعضی موارد کودک آزاری جنسی در خانواده ها مکتوم (پنهان

رئیس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد: چهاردرصد از دو هزار و 765 مورد گزارش شده است کودک آزاری به مراکز حضوری اورژانس اجتماعی مورد آزار جنسی و جسمی قرار گرفته بودند و 800 نفر از آنان نیز مورد آزار کتک قرار گرفته بودند.

اسدبیگی افزود: 11.2 درصد موارد اورژانس آسیب های اجتماعی گزارش شده است به مراکز سیار اورژانس اجتماعی و هشت درصد موارد گزارش شده است به خط تلفنی 123 را موارد کودک آزاری تشکیل می دهند. 2.3 درصد موارد گزارش شده است کودک آزاری به خط تلفن 123 مربوط به کودک آزاری های جنسی بوده است.

واژه های کلیدی: اورژانس | استفاده | خانواده | کودک آزاری | اورژانس اجتماعی | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs